EnglishGeorgianRussian
EnglishGeorgianRussian

სერვისები

საპროექტო სამუშაოები

წარმატებულ მშენებლობას საფუძვლად უდევს გონივრული პროექტის მომზადება, რაშიც კომპანია ტერმინი მაქსიმალურად იყენებს თავის რესურსს და გამოცდილებას. საპროექტო სამუშაოები გულისხმობს პროექტის დამტკიცებას შესაბამის მუნიციპალიტეტში და მოიცავს შემდეგი სახის სამუშაოებს:


მშენებლობა

კომპანია ტერმინის გუნდური მუშაობის პრინციპი ყველაზე მეტად გამოხატულია მშენებლობის პროცესში. ეს პროცესი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება და აუცილებელია მასში ჩაერთოს სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულება, სწორედ ამ დროს ხდება განსხვავებული უნარების და გამოცდილების გაერთიანება, შედეგად მიიღება სამუშაო პროცესის ოპტიმიზაცია და იზრდება მუშაობის პროდუქტიულობა, რაც განაპირობებს სწრაფ და ხარისხიან შედეგს.          

სამშენებლო სამუშაოების ეტაპებია:

Shopping Cart